Към количка

Общи условия

Общи условия

 1. Дефиниции

Общи условия (ОУ) – условията, уреждащи отношенията между посетители и потребители на Уебсайта, от една страна, и Администратора, от друга, във връзка с достъпа до Уебсайта, разглеждането и използването на предоставяните услуги и ресурси, включително продажбата и доставката на Стоки чрез Е-магазина.

Потребител – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на Уебсайта и е-магазина. Посетителите (физически или юридическо лице), които осъществяват достъп до Уебсайта и услугите в Е-магазина.

Администратор – юридическото лице (търговско дружество), което управлява и поддържа Уебсайта и Е-магазина.

Стоки – продукти и други артикули, предлагани за продажба в Е-магазина.

Е-магазин – пространство за търговия, където Администраторът продава стоки и предоставя услуги в Интернет пространството.

Уебсайт – обособено пространство в Интернет, в което е достъпна платформа за онлайн услуги и съдържание, с уеб адрес

www.bilkov-rai.com

Услуга – всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на Уебсайта.

 

 1. Валидност и действие
 2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между посетители и потребители (клиенти) на услугите в Уебсайта, наричани навсякъде Потребител от една страна, и Администратора, от друга, във връзка с достъпа до Уебсайта, включително продажбата и доставката на Стоки чрез Е-магазина.
 3. Администратор на Уебсайта е „Билков рай 77“ ООД, Булстат 206229997, адрес на управление гр. Варна, ул."Н.Рилски"11, е-mail: shop@bilkov-rai.com, тел. за контакт: +359 879 000 388
 4. Тези общи условия представляват правно споразумение (договор), което има обвързваща задължителна сила между Посетителите - Потребители, Клиенти и Администратора. Използването на Уебсайта ще се счита за съгласие на Потребителя с настоящите Условия за ползването му. Взаимоотношенията между страните се регулират от действащия правен ред, конкретизиран в настоящите Общи условия и други правила и условия в писмена форма, създадени и публикувани от Администратора в Уебсайта, които са неразделна част от Общите условия
 5. Настоящите Общи условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани Потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети страни, доколкото тези услуги не се предоставят от Администратора.
 6. Администраторът си запазва правото да променя Общите условия на Уебсайта по всяко време. Администраторът уведомява Потребителя за всяко изменение в Общите условия чрез публикция на самия сайт. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на Общите условия при използване на Уебсайта. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на Общите условия, същият не следва да използва Уебсайта по какъвто и да е начин.
 7. Администраторът не носи отговорност за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в Уебсайта, дължащи се на неволни, системни или човешки грешки.

 

 1. Характеристика на услугите
 2. Услугите, предоставяни на Потребителите в Уебсайта имат следния предмет: продажба и доставка на Стоки в Интернет чрез Е-магазин с уеб адрес www.bilkov-rai.com
 3. Стоките, предлагани за продажба в Е-магазина са :
 • насипни изсушени растения предназначени за билкови чайове
 • билкови смеси в подкрепа организма, които влияят благоприятно при различни заболявания
 • студено пресовани масла
 • етерични масла
 • базови масла за лице и тяло
 • билкови спиртни екстракти
 • билкови воднo-спиртни екстракти
 • витамини и менерали
 • филтърни чайове
 • хранителни добавки
 • здравословни храни
 • билкова и натурална козметика
 • продукти Поморийска луга (кремове, лосиони, минерални соли, стабилизиран черноморска луга)
 • мед и пчелни продукти, подсладители 
 • брашна и семена

В описанието на всеки продукт е дадена информация за цената и съдържанието му, както и други основни негови характеристики.  Описанието на стоката/продукта има изцяло информативен характер. Администраторът си запазва правото по свое усмотрение да разширява каталога от предлагани Стоки или да преустановява продажбата на определени такива.

 1. Администраторът предоставя, а Потребителите използват услугите такива, каквито са обявени, съгласно условията и параметрите, посочени в Уебсайта. Услугите и ресурсите на Уебсайта се използват по желание на Потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка Стока/услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение вида, функционалностите и основното предназначение на всяка избрана и закупена през Е-магазина Стока.
 2. Администраторът може да предоставя отстъпки за Стоките, предлагани в Е-магазина, съгласно правила, определени от него. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е видимо съобщението за отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

 

 1. Поръчка. Договор за дистанционна продажба.
 2. Съгласие за покупка

Потребителят може да поръчва Стоки от каталога в Е-магазина с кликване върху бутона „Купи” под изображението на избраната стока, следвайки указанията в Уебсайта за завършване на поръчка. Преди да финализира поръчката Потребителят следва да изрази своето съгласие с настоящите Общи условия и Политиката за лични данни, свързана с функционирането на Уебсайта, с клик върху бутоните “Съгласен съм с Общите условия на Уебсайта” и “Съгласен съм с Политиката за обработка на лични данни на Уебсайта”. Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и Билков рай 77 ООД започват при изпращането на поръчката от потребителя и натискане на бутона "поръчай".

 1. Преди да изпрати поръчка, Потребителят има възможност да прегледа съдържанието на количката с избраните стоки и тяхната крайна цена, да направи промени във вида или броя на стоките или да се откаже от поръчката.
 2. Стартиране на поръчка

Изпълнението на поръчката започва при запознаване с нея от страна на служител на фирмата и осъществяването на контакт / на посочен от купувача телефон/ с клиента. Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне съответно: в началото на следващата работна седмица или на следващия работен ден, след потвърждение на Вашата поръчка по телефон. Служител на фирмата, ще има грижата в първия работен ден след изпратената от Вас заявка за доставка/ поръчка, да се свърже с Вас за потвърждение на поръчката.

 1. Цени. Плащане
 2. Цените на Стоките, предлагани в Е-магазина са в български лева (BGN), с включени в тях всички данъци и такси. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал, ако тя е налична на склад при търговеца. Ако стоката не е налична, и вече се предлага на нова цена от производителя, то търговеца си запазва правото да предложи нова цена на клиента. В този случай поръчката ще бъде изпълнена, само при съгласие от страна на клиента.
 3. Цените на Стоките са валидни до датата, посочена в Е-магазина (ако е посочена крайна дата) или до последващата им промяна, извършена от Администратора.
 4. Дължимата от Потребителя сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката и доставката на поръчката се посочва преди потвърждаването на поръчката или според посочените в сайта условия, транспортните разходи за пратки с тегло над 3 кг. ще бъдат уточнени и обявени на клиента в момента на потвърждението на поръчката.
 5. Потребителят заплаща поръчката чрез наложен платеж, картово разплащане или по друг начин, изрично посочен в Е-магазина. При наложен платеж стойността на поръчката (сума от закупен продукт/и и доставката) се заплаща на куриера при доставка. Подробности за начина на плащане, доставка и изпълнение на сключения договор от разстояние с покупката на избрани от Потребителя продукти се определя в настоящите Общи условия, както и в информацията, предоставена на Потребителя в Уебсайта на Администратора.

 

 1. Доставка
 2. Доставката на Стоките се извършва от избрана от Потребителя куриерска фирма от списъка с доставчици в Е-магазина. Цената на доставката се определя в зависимост от избраната куриерска фирма, освен ако не е посочено друго от Администратора. Цената и времето за доставка се определят от Общите условията на избраната куриерска фирма. Услугата “Наложен платеж” изисква предаване на пълния размер от стойността на поръчката на куриера в момента на доставката. Потребителят следва да прегледа съдържанието на доставката, за да провери съответствието на доставените с поръчаните от него продукти. Ако пропусне да реализира това свое право, Потребителят би ограничил определени свои права при рекламации съгласно Раздел IX от настоящите Общи условия.
 3. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако друго не е изрично указано в Е-магазина.

 

 1. Регистрация

20.Клиентите на Е-магазин на Билков рай 77 ООД не попълват регистрационна форма. Данните като адрес, телефон, имена и e-mail , се използват само за нуждите на поръчката и не се съхраняват в дългосрочен план.

 

 1. Права и задължения на страните
 2. Потребителят се задължава:

21.1. Да използва предлаганите в Уебсайта услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие и с настоящите ОУ и да предоставя вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди Администратора и други трети страни за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта. 

21.2. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Администратора, реализирани чрез обичайната им функционалност в уебсайта.

21.3. Да не използва, възпроизвежда копира и разпространява, в цялост или отделни части Уебсайта и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални), извън изрично посочените в ОУ.

21.4. Да се информира за промени в уебсайта, Е-магазина, услугите и други, съгласно публикуваната в уебсайта информация за тези промени.

 1. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на Услугите и на Уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на Услугите и на Уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на Уебсайта.
 2. Да не използва търговската марка на Администратора и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора.
 3. Потребителят има право:

24.1. Да използва законосъобразно Уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

24.2. Да върне закупените продукти при условията на Раздел VIII.

 1. Администраторът има право:

25.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да разширява обхвата на Услугите.  

25.2. Да блокира достъпа на Потребители и Посетители до Уебсайта при нарушаване на Общите условия, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само, при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Посетители или Потребители, незаконни действия или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес.

25.3. С оглед повишаване качеството на Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Администраторът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите.

25.4. Администраторът си запазва правото да търси с всички позволени законни средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия и Политиката за лични данни.

25.5. По всяко време, по свое усмотрение да актуализира или да прави промени в цените на Стоките/Услугите в Е-магазина като не дължи предварително уведомление на Потребителите за тези промени и не носи отговорност за узнаването им.

25.6. Поръчаните продукти можете да заплатите по следните начини:

 • В брой, в магазина на Билков рай в гр. Варна, бул. Вл. Варненчик 81 , магазин 3 / вход от към ул. Пискюлиев/. Пон.-Пет. от 10.00 до 18,30ч. Съб. 10-14ч.
 • С наложен платеж, при доставка на куриер:
  Заплащате стойността на поръчката плюс цената на доставката на представителя на куриерска фирма СПИДИ, при получаване на артикулите. Цените за доставка можете за видите в секция „Доставка“.

 

 1. Администраторът се задължава:

26.1. Да достави на Потребителя закупените Стоки, съгласно поръчката, направена в Е-магазина чрез куриерска фирма. Администраторът не носи отговорност за верността, точността, пълнотата и актуалността на посочените от Потребителя данни за адрес на доставка.

26.2. Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Потребителя стока при условията на т. 31 в срок до 14 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Администратора за своя отказ от сключения договор.

 1. Потребителят има право да върне закупените продукти при условията на Раздел VIII.

28.С оглед повишаване качеството на Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Администраторът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите.

 1. Администраторът си запазва правото да търси с всички позволени законни средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия и Политиката за лични данни.

 

IX  Стоки

 1. Потребителят има право на отказ, съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина в 14-дневен срок от датата на получаването на продукта. Не подлежат на връщане продукти, за които са налице условията на чл.57 от ЗЗП. Задължително условие за упражняване на правото на отказ от договора за продажба от разстояние е предварителното уведомяване на Администратора от страна на Потребителя в посочения срок. Правото на отказ се упражнява чрез мейл или по телефон.
 2. След като е упражнил правото си по предходната точка, Потребителят е длъжен да върне на Администратора Стоката в 14-дневен срок от датата, получаване на стоката, съгласно т. 30. Потребителят заплаща само преките разходи за куриерски услуги.
 3. Върнатите Стоки трябва да отговорят на следните задължителни условия:

32.1. Да са в оригиналната си опаковка и да не е нарушен търговският им вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и други). Потребителят е уведомил Администратора за своя отказ от сключения договор.

32.2. Да не са употребявани, както и да не са от групата на насипни продукти, храни и хранителни добавки.

32.3. Да са придружени с всички съпътстващи доставката и Стоките документи, включително, но не само, касова бележка или фактура.

 1. Потребителят се съгласява, Администраторът да му възстанови по банков път стойността на отказаните Стоки в 14-дневен срок, считано от датата на която е получил върнатите от Потребителя.

 

 1. Рекламации. Търговска гаранция. Отмяна на поръчката
 2. Стоките трябва да бъдат прегледани от Потребителя в момента на получаването им. Не се считат за дефекти несъществени различия в цвета, размера и външния вид в сравнение със снимката на Стока в Е-магазина. Приемането на стока при доставката й означава, че е прегледана от Потребителя и е приета без възражения за дефекти и за състоянието й. Рекламации на закупени през Е-магазина Стоки ще се считат за основателни в следните случаи:

34.1. При Стоки с дефекти или с нарушен търговски вид, Потребителят има право на замяна на Стоките. Доставчикът се ангажира да подмени дефектния продукт с нов, за своя сметка. В случай, че не е възможна замяна, Доставчикът информира за това Потребителя в разумен срок и му възстановява по банков път заплатената сума, в това число и транспортните разходи по връщането.

34.2. Доставената Стока е различна от поръчаната. В тези случаи се прилага процедурата по предходната точка.

34.3 Клиентът има правото да откаже договора си за поръчка си до 14  дни от датата на заявяване в писмен вариант по електронна поща или на физически носител /хартия/.

34.4 Закупената стока трябва да бъде върната в оригиналната опаковка, неразпечатана, с пълна окомплектовка и в добър търговски вид, съгласно описанието от производителя до 14 дни от заявяване на отказа от договор за поръчка в писмен вид по имейл или на хартиен носител, като разходите за връщане са за сметка на купувача и се формират на база на услугата, предоставяна от избрания от купувача метод на връщане - куриерска услуга или лично връщане.

34.5 При невъзможност на продавача да предостави на клиента поръчаната от него стока в посочените в сайта срокове и не е изрично договорен друг срок за доставка, същият се задължава да предостави алтернативна такава или при несъгласие да възстанови заплатената сума, ако сумата е вече заплатена от купувача. В тези случаи , клиента има правото да се откажа от поръчката си

34.6 Заплатената от купувача сума по т.4.1 се възстановява по избор на клиента чрез избор на друга стока или възстановяване на цяла/частична сума единствено с кредитна операция чрез наложено плащане или по предоставена от клиента банкова сметка.

34.7. Не могат да се връщат хранителни добавка, храни приготвени по заявка, например билков чай, пакетиран по заявка, билкови смеси, изпълнени по заявка насипни билкови чайове, насипни брашна, храни и чайове. Не се допуска връщането на хранителни добавки и храни съдържа здравен риск за следващия потребител, закупил стоката. 

34.8. Рекламация по счупване

Рекламации относно счупване на закупени стоки се приемат само ако те са направени при получаването на пратката, в присъствието на куриер, особено в случай на счупване на продукти в пратката, при което куриерът описва рекламацията в протокол. В случай на увредена стока ще възстановим стойността на увредените продукти с доставка за наша сметка.

Рекламация може да се направи и в рамките на 1 работен ден след получаването на пратката с куриер, когато рекламацията се отнася до срок на годност на продукта. Фирмата се ангажира със записването на рекламации в съответния регистър според член 127 ал.2 от ЗЗП и подновяването й с нова.

 

 1. Отговорност
 2. Администраторът не носи отговорност за:

35.1. Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните Услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи онлайн и други Услуги, достъпни през Уебсайта;

35.2. Качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя.

 1. Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.

Администратора на сайта е събирал информация за билки, масло, тинктури, козметика и др. от различни източници / научни статии, книги, публикации в електронни медии  и др. / , като те целят само и единствено да подпомогнат избора на клиента и неговата информираност. Администратора не цели и не е в състояние да налага или предписва билки или други продукти с цел лечение. Същият не носи отговорност за избора на клиента, ефекта и влиянието на различните продукти при неговия конкретен случай / здравословно състояние.

 1. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчани чрез Е-магазина стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните стоки.
 2. Администраторът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини. Сроковете за доставка, са индикативни, зависят от наличностите в складовете на Администратора и могат да бъдат удължени при необходимост.
 3. В случай че Потребителите и Посетителите имат съмнение относно качеството на Стоките или съдържанието или надеждността на Уебсайта, те не трябва да използват услугите или която и да е част от Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят или Посетителят продължи да използва услугите или ресурсите на Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

 

 1. Защита на личните данни
 2. С достъпа до Уебсайта, Потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат използвани от Администратора с цел доставка на пратката съгласно Общите условия и публикуваната в Уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от Общите условия и е достъпна тук.
 3. Администраторът не съхранява дългосрочно личните данни на клиента. Същите се използват само и единствено за възникналит правоотншения между страните, целите на поръчката и доставката на стоката, заявена от клиента.

 

 1. Интелектуална собственост
 2. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Администратора и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на Услугите на Уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора. Използването на Услугите и на Уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

 

ХIV. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

 1. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. Варна, бул."Вл. Варненчик" №112, ет.4, тел.: 052 603 778

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

 

 1. Приложимо право
 2. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на Уебсайта и предоставените в него Услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

Дата на последна актуализация: 16.08.2021 г.